စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်-ဘရိတ် Caliper & Steering Knuckle

00101598jpg
DSC00250jpg
DSC00245jpg
DSC00246jpg
DSC00247jpg
DSC00238jpg