ထောက်လှမ်းခြင်း။

ကုန်ချောစစ်ဆေးရေး

00106677jpg-စစ်ဆေးရေး
၀၀၁၀၇၄၄၅
00107444jpg

အမြင့် Gage

00100522_1jpg
၀၀၁၀၀၇၈၀
00101036jpg

တင်ပြပါ။

00100263jpg- စတီယာရင် လက်ဆစ် ကိရိယာ
00103343jpg
00104111jpg

စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

00101550-900

ပရိုဂျက်တာ

00101297jpg

Pneumatic Measuring တူရိယာ

00100795jpg- အမှုန်အမွှားတိုင်းတာရေးကိရိယာ
00101592jpg

ညှိနှိုင်းတိုင်းတာရေးစက်(CMM)

00100523_1jpg-ညှိနှိုင်းတိုင်းတာရေးစက်(CMM)
00100525_1jpg- ညှိနှိုင်းတိုင်းတာရေးစက်(CMM)
IMGL7859
00100527jpg- စက်စင်တာ
00101041jpg- ညှိနှိုင်းတိုင်းတာရေးစက်(CMM)